De 51 ‘verdwenen’ gezangen die niet in het nieuwe Gereformeerd Kerkboek staan

De emoties liepen in juni 2014 hoog op (ook bij mij) toen bekend werd dat een flink aantal geliefde kerkliederen niet terugkeert in het nieuwe Gereformeerd Kerkboek. Qua melodie of taalgebruik mankeerde er volgens Deputaten Liturgie en Kerkmuziek teveel aan om ze een volwaardige plek in de kerkdienst te geven. En de synode ging daar akkoord mee. Maar om hoeveel liederen gaat het, die door de synode gewogen en te licht bevonden zijn?

Op internet zijn de besluiten van de Generale Synode van Ede 2014 inmiddels gepubliceerd (klik hier).Onder ‘Liturgie en kerkmuziek’ kun je vinden welke gezangen wél meegaan naar het nieuwe Gereformeerd Kerkboek. Dat zijn er 81 van de 182. Er gaan dus 101 gezangen níet mee. Daarvan staan 49 inmiddels in het nieuwe Liedboek, al dan niet gewijzigd (met als vermakelijk gevolg dat wij als vrijgemaakten straks luidkeels zingen De ware kerk des Heren i.p.v. De kerk van alle tijden). Ook is 1 gezang als ‘dubbeling’ verwijderd. Dat betekent dat er 51 gezangen definitief verdwijnen. Voor zover mij bekend is nog nergens gepubliceerd om welke liederen het gaat. Daarom volgt hier het lijstje ‘verdwenen’ gezangen, met daarachter het jaar waarin ze vrijgegeven werden om in onze kerken te zingen. Voor mijzelf heb ik 15 gezangen die ik echt zal missen, in het rood aangegeven. Het doet mij nog steeds zeer, dat ze vanaf nu niet meer voluit ‘eredienstwaardig’ zijn, maar eerder onder de categorie “kreupelrijm en kermend orgelspel” vallen, om het met een uitdrukking van Prof. Dr. C. Trimp te zeggen.

 1. Gezang 5        Klein, klein kindje [2002]
 2. Gezang 13      Ik zing u van een herderszoon [2002]
 3. Gezang 15      Geloofd zijt Gij, God onze Heer [2005]
 4. Gezang 17      Wie is God behalve onze Heer [2002]
 5. Gezang 19      Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte [2002]
 6. Gezang 25      Vol tranen zien wij hoe de tijd [2005]
 7. Gezang 29      Troost, troost mijn volk! Zo zegt uw God [2005]
 8. Gezang 34      Al zou de vijgenboom niet bloeien [2002]
 9. Gezang 38      Zoek eerst het koninkrijk van God (2002)
 10. Gezang 42      De Koning zond zijn knechten [2005]
 11. Gezang 50      Ere zij God [1933]
 12. Gezang 54      Door de poort van Naïn gaat [2002]
 13. Gezang 61      Nu legt Gij in de paaszaal [2005])
 14. Gezang 64      Vrede zij u, vrede zij u [2002]
 15. Gezang 65      Wij weten dat God alles keert [2005]
 16. Gezang 70      Gij dienaars van Hem, die alles regeert [2005]
 17. Gezang 71      De lof en de heerlijkheid [2002]
 18. Gezang 72      Jeruzalem is hemels [2002]
 19. Gezang 73      Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde [2005]
 20. Gezang 76      En de Geest en de bruid zeggen: Kom! [2005]
 21. Gezang 82      Blaas de bazuin en sla de trom [2002]
 22. Gezang 83      Vrolijk zingen wij ons lied [2002]
 23. Gezang 84      Wees stil en kom wat dichterbij [2002]
 24. Gezang 85      Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam [2002]
 25. Gezang 87      Waar is een rustpunt in de nacht [2002]
 26. Gezang 88      Uw opgang naar Jeruzalem [2002]
 27. Gezang 90      Ontsluit, o Heer, voor U ons hart [1984]
 28. Gezang 94      In het vroege morgenlicht [1984]
 29. Gezang 95      Daar juicht een toon, daar klinkt een stem [2002]
 30. Gezang 97      In alle vroegte [2002]
 31. Gezang 100    De dag der kroning is gekomen [1933]
 32. Gezang 102    Ja, de Trooster is gekomen [1933]
 33. Gezang 105    In vuur en vlam zet ons de Geest [2005]
 34. Gezang 108    Halleluja, eeuwig dank en ere [1933]
 35. Gezang 112    O God die ons uit stof formeerde [2002]
 36. Gezang 115    Nooit kan ’t geloof teveel verwachten [1933]
 37. Gezang 117    Woord van de schepping, kom terug op aarde [2002]
 38. Gezang 120    Dat uw ogen dag en nacht [2005]
 39. Gezang 122    Kom uit de hemel tot ons neer [2005]
 40. Gezang 126    Kom, wenkt de Bruidegom [2002]
 41. Gezang 128    Als het lam wordt gegeten [2002]
 42. Gezang 129    Lof zij de Heer, Hij noemt bij name [2005]
 43. Gezang 130    Toen God de wereld gemaakt had [2002]
 44. Gezang 135    Stilte over alle landen [2002]
 45. Gezang 149    Zie ik sterren aan de hemel staan [2002]
 46. Gezang 150    Heer Jezus, duizend vragen [2005]
 47. Gezang 153    Zoals een arm, vertroostend om mij heen [2005]
 48. Gezang 162    ‘k Heb geloofd en daarom zing ik [2002]
 49. Gezang 167    Samen in de naam van Jezus [2002]
 50. Gezang 170    Vaste rots van mijn behoud [2002]
 51. Gezang 171    Wees stil voor het aangezicht van God [2005]

In 2011 sprak de Generale Synode van Harderwijk uit, dat bij de samenstelling van het nieuwe Gereformeerde Kerkboek er rekening gehouden moest worden met het feit dat veel van de gezangen uit het bestaande kerkboek breed gewaardeerd worden. En in hun eerste rapport (sept. 2013) aan de Generale Synode van Ede gaven Deputaten Liturgie en Kerkmuziek nog aan:  “Voor het onderdeel gezangen is het uitgangspunt dat die uit de laatste editie van het Gereformeerd Kerkboek (2006) een plaats krijgen in het nieuwe kerkboek, tenzij ze (eventueel in een andere berijming of vertaling) in het Liedboek 2013 zijn opgenomen.” In hun aanvullend rapport (dec. 2013) zeiden ze, dat er “een groot aantal gezangen” meegaat en dat slechts “enkele oude gereformeerde gezangen” zijn weggelaten. Uiteindelijk bleek in mei 2014 dat 1/3 van de huidige gezangen zonder nadere motivatie verdwenen is, waaronder een flink aantal geliefde liederen.

Gelukkig is er nog hoop. Want de Generale Synode van Harderwijk heeft besloten, dat het nieuwe Gereformeerd Kerkboek “op de GS van 2014 in eerste lezing en op de GS van 2017 definitief vastgesteld wordt.” De uitgave van het nieuwe Gereformeerde Kerkboek die deputaten mogen verzorgen, zal pas op de landelijke synode van 2017 definitief goedgekeurd worden. Dat biedt kansen voor kerkenraden om aan de volgende synode door te geven welke van de verdwenen oude en nieuwe klassiekers in hun ogen zeer geliefd zijn en breed gewaardeerd worden en dus alsnog hun legitieme plaats in het nieuwe Gereformeerde Kerkboek horen terug te krijgen.

[Aanvulling 2015: het nieuwe Gereformeerde Kerkboek komt in het voorjaar van 2016 uit. De Generale Synode van Ede besloot in 2014 om versneld tot vaststelling van de inhoud over te gaan. Dus heeft het geen zin om nog bezwaar te maken tegen het skippen van bijna 1/3 van de gezangen in het huidige Gereformeerde Kerkboek. Ik ben wel benieuwd hoeveel kerken over zullen gaan tot aanschaf van het nieuwe Gereformeerde Kerkboek, nu dat qua hoeveelheid liederen aan de magere kant is.]
Mijn eerdere blogs over dit onderwerp waren: Hoogliturgisch denken bederft mijn vreugde met Kerst en Pasen – 10 juni 2014 http://wp.me/p3wcfn-cU; En ook rond Pinksteren bederft hoogliturgische denken mijn vreugde – 12 juni 2014 http://wp.me/p3wcfn-d4. En verder ook nog, vooral over de Psalmen: Nieuwe Liedboek nu al met Psalmen en al overnemen? – 15 mei 2013 http://wp.me/p3wcfn-1q en Over krekeltjes, korenbloemen en zwart-witte koeien – 29 jan. 2014 http://wp.me/p3wcfn-8U

 

Advertenties

8 thoughts on “De 51 ‘verdwenen’ gezangen die niet in het nieuwe Gereformeerd Kerkboek staan

 1. Tjonge. Ik heb net voor het eerst gezang 42, de Koning zond zijn knechten, laten zingen (en zelf gezongen). Moet ik dus gaan vervangen voor iets anders.

 2. Zulke betreurenswaardige vermissingen. Dat doet mij opnieuw verzuchten: waarom alles zo precies vast willen leggen. De ene gemeente zingt met vreugde Ria Borkent, de ander niet. De ene gemeente kent stiekem de hervormde bundel van de jaren 30 uit het hoofd, de andere gemeente vind het afschuwelijk. So what? Laat duizend bloemen bloeien, is mijn devies!

 3. Het wordt zo in de GKV een rommeltje elke kerk mag toch zelf kijken wat er bij hen past, alle besluiten zijn toch over gelaten aan de kerke raden , Kunnen we de synode wel afschaven. want de kerkeraden moeten zelf beslissen, wat wel en wat niet.

 4. Volgens mij een tamelijk kansloze aktie, zo’n nieuw kerkboek. Elke gemeente heeft (gelukkig) al lang z’n eigen zelfstandigheid gevonden in wat wel of niet gezongen wordt…

 5. Er worden honderden liederen toegevoegd en 51 missen de boot terwijl bijzonder waardevolle liederen onderdeel uitmaken van de 51.
  Halleluja eeuwig dank ere, nooit kan het geloof teveel verwachten.
  en hoe cynisch.. samen in de naam van Jezus. . Het lied dat oproept om vooral samen de naam van de Here te belijden is geschrapt.
  Het wordt ‘samen in de naam van Jezus (behoudens de locale keuze, opvattingen, kleur van de gemeente en wat men ‘mooi vindt, o ja, maar wel vooral samen maar ieder persoonlijk ) heffen wij een loflied aan’.
  De geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Zit er nog geest in de fles van de GKV?

 6. Ik zou haast zeggen blijk dat ik van de GKV naar de NGK ben overgestapt. Veel kostbaars gaat er weer verloren. Heeft een synode niet iets beters te doen dan keuringsdienst van waren te spelen voor wat er wel en niet gezongen mag worden tijdens de dienst? En dan de criteria “Melodie of taalgebruik”. Liever was er gekeken naar de inhoud en strekking van de liederen.
  Ook opvallend dat veel van de verdwenen liederen recentelijk zijn toegevoegd. (recent neem ik dan wellicht behoorlijk ruim). Hoe is het mogelijk dat iets wat nog geen 15 jaar geleden zo nodig toegevoegd moest worden nu al weer geschrapt wordt? Wellicht dat er op dit gebied toch wat teveel bij de waan van de dag geacteerd wordt. Jammer.

  Ergens in de reacties las ik “Volgens mij een tamelijk kansloze aktie, zo’n nieuw kerkboek. Elke gemeente heeft (gelukkig) al lang z’n eigen zelfstandigheid gevonden in wat wel of niet gezongen wordt…” Die laatste zin geeft dan toch nog wat hoop.

 7. Och, och, wat zijn er veel mensen die het allemaal weer beter weten dan zo’n deputaatgroep. Natuurlijk is het jammer dat een aantal liederen de boot missen, al vind ik dat in veel gevallen volkomen begrijpelijk; veel van deze liederen werden toch nooit ergens gezongen.

  Probleem van de GKV lijkt me eerder dat de meeste kerken helemaal niets met al die liederen doen, en dat de voorgangers uit pure armoede dus overal maar blijven putten uit de Enige Gezangen. Waarvan er nu gelukkig een aantal uit het gezangenboek gaan verdwijnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s