God maakte een stofje en zag het met plezier miljarden jaren groeien

Waarschijnlijk ben ik een simpele gelovige. Of hebben we jarenlang onze kinderen opgevoed met een volstrekt verkeerd beeld van hoe God de wereld gemaakt heeft? Want waarom moet nu in een spannend jeugdboek uitgelegd worden dat de evolutietheorie gewoon klopt en dat je daar als christen helemaal geen problemen mee hoeft te hebben?

Evolutie aap naar mensCorien Oranje, de bekende kinderboekenschrijfster, en Cees Dekker, de christenwetenschapper die in Nederland de gedachte van het heelal als een ‘Intelligent Ontwerp’ heeft geïntroduceerd, hebben de handen ineengeslagen. Samen hebben ze een kinderboek geschreven waarin ze duidelijk maken, dat de aarde 4,54 miljard jaar oud is, dat alle leven zich vanaf zo’n 3 miljard geleidelijk uit één cel ontwikkeld heeft, en dat je tegelijk in een persoonlijke God kunt geloven. In het ND van vrijdag 18 september 2015 (klik hier) geven de schrijvers aan, hoe ze dit precies bedoelen. Volgens Cees Dekker is het verschil tussen mensen en dieren het punt van religie. Alleen wij zijn door God geroepen om een liefdesrelatie met Hem aan te gaan. Volgens Corien Oranje moet je God zien als de Maker van een stofje waar het hele universum al in zat. Daarna zag Hij met plezier hoe zo’n 4,5 miljard jaar geleden de aarde zich ontwikkelde en kon Hij 4 miljard jaar later eindelijk een relatie aangaan met de mensen die toen ontstonden. Ongelooflijk, dat Hij dat zo bedacht, gemaakt en geleid heeft. Beluister hoe de Amerikaanse CRC-predikant Leonard J. Vander Zee dit beargumenteert in zijn lezing op de “Evolution & Christian Faith Conference” die de BioLogos Foundation van 30 juni t/m 2 juli 2015 in Grand Rapids organiseerde. Vanaf ongeveer minuut 32.00 vertelt hij het scheppingsverhaal opnieuw, maar nu in rapport met onze tijd.

Ik ben waarschijnlijk een simpele gelovige. Bovendien ben ik geen evolutiebioloog. Maar zou deze redenering wetenschappelijk gezien nu echt het meest geloofwaardig overkomen? Ik heb het boek van Corien en Cees nog niet gelezen, dus ik weet niet met welke verklaring zij komen over het moment waarop God in de mens de kennis van geloven, liefde, kunst en moreel besef gelegd heeft (om me even te beperken tot deze vier punten die volgens mijn mensen van dieren onderscheiden). Ik weet wel dat G. van den Brink en C. van der Kooi in hun Christelijke Dogmatiek (op blz. 278) het aannemelijk vinden, dat toen de eerste 5.000 à  10.000 mensen op aarde ontstaan waren, zij als mensheid een primitief moreel besef gehad moeten hebben, waarbij ze zich (hoe vaag ook) bewust waren van goed en kwaad in het licht van Gods gebod, maar dat ze er desondanks voor kozen om zich te laten leiden door dierlijke driften in plaats van Gods bedoeling en roeping met hen.

Evolutie LoesjeZet nu deze twee theorieën eens tegenover de bijbelse theorie over het ontstaan van de wereld en het ontstaan van de mensheid. En vraag dan een geleerde die niet gelovig is, welke theorie hij op wetenschappelijke gronden de minst grote onzin vindt. Zou hij dan zeggen:  een God die een stofje maakt en dat in 4,5 miljard jaar laat doorgroeien tot een oneindig heelal en een planeet met levende wezens erop? Ik denk eerder dat hij zou zeggen: er bestaat helemaal geen God, maar als er een God is, zou die in één keer kunnen doen waar volgens de wetenschap 4,5 miljard jaar voor nodig is. En als het om het ontstaan van de mensheid gaat, zou zo’n ongelovige geleerde de gedachte aan een aparte schepping van de mens, biologisch gezien aansluitend op de principes van zoogdieren, maar met een morele gerichtheid op God en het kunnen genieten van zijn schepping volgens mij aannemelijker achten dan dat die God, als Hij zou bestaan, ergens halverwege het ontwikkelingsproces van de mensaapachtigen in een select groepje van zo’n 10.000 personen het moreel besef van goed en kwaad heeft gelegd.

Ik ben waarschijnlijk een simpele gelovige. Als God in de Bijbel wonderen doet die wetenschappelijk absoluut niet te verklaren zijn (en dat doet Hij!), zou Hij dat dan aan het begin van schepping niet hebben kunnen doen? Wat ik bedoel is dit. In de wetenschap worden deeltjesversnellers gebruikt. Daarmee worden processen versneld. Wat is er nou zo raar aan de gedachte dat God bij het begin van de schepping in sneltreinvaart al die processen er door gejaagd heeft, waarvan wij op grond van onze wetenschappelijke verklaringen achteraf zeggen, dat het 4,5 miljard jaar geduurd heeft? En waar menselijke processen om deeltjes versneld bij elkaar te brengen vaak tot desastreuze gevolgen als atoombommen en radioaktieve straling leidt, leidt heel dat versnellingsproces van God in zes dagen tot het predikaat ‘zeer goed’. Of het precies zes dagen van 24 uur geweest zijn, dat is voor mij bijzaak. EO-voorman Henk Binnendijk zei jaren geleden al eens, dat zes dagen aan de lange kant is voor een machtige God die maar hoeft te spreken en het is er.

Evolutie VisjeIk ben waarschijnlijk een simpele gelovige. Dus ik heb ook niets tegen de evolutietheorie als wetenschappelijke werkhypothese. Het zal vast wel kloppen dat de aarde wetenschappelijk gezien bijna 4,5 miljard jaar oud is. Toen God Adam uit stof vormde en hem levensadem in de neus blies, zag Adam prachtige bomen, hoge bergen en allemaal volwassen dieren. Schrander als hij was (en anders had hij zo’n 900 jaar om erover na te denken) besefte hij dat die 250 cirkeltjes van een omgehakte boom jaarringen waren, dat die beesten die hij op zijn eerste levensdag zag, een aantal jaren oud waren en dat die rotsblokken en het ijzer, het koper en het goud die hij er later in ontdekte miljoenen jaren nodig hadden gehad om zich te ontwikkelen tot rots, ijzer, koper en goud. En toen hij aan het eind van zijn eerste levensdag in een diepe slaap viel en daarna naast Eva wakker werd, wist hij meteen: dit is mijn vrouw op haar mooist, ook qua ideale leeftijd. Net geschapen, één dag uit, maar beslist geen baby.

Het probleem bij veel wetenschappers en mensen die graag op de wetenschap afgaan om God buiten de deur te houden is niet de vraag, wanneer God ingrijpt in het scheppingsproces. Men ontkent gewoon ronduit dat God bestaat en kan ingrijpen. Als je dan een ander ‘ingrijp-moment’ neemt dan het Genesis-verhaal, moet je wel met een geloofwaardig alternatief komen. ‘God schiep een stofje en keek er miljarden jaren met plezier naar hoe het zich allemaal ontwikkelde’ is voor mij geen geloofwaardig alternatief. ‘God legde een vorm van moreel besef in een groep mensaapachtigen die vervolgens toch hun eigen gang  gingen’ is voor mij ook geen geloofwaardig alternatief. Voor wetenschappers niet en voor christenen niet. Dus ik snap niet waarom het nu opeens hoognodig tijd is dat er een kinderboek komt om uit te leggen dat de wetenschappelijk menselijke hypothese over hoe de wereld ontstaan is, opeens ook voor God moet gelden. Maar dat komt omdat ik waarschijnlijk een simpele gelovige ben.

Dit is deel één van een drieluik over dit onderwerp:
21/09/2015  God maakte een stofje en zag het met plezier miljarden jaren groeien
26/09/2015  Een goed christelijk gesprek over schepping en evolutie – kan dat?
30/09/2015  Een geloofwaardige versie 2.0 van het scheppingsverhaal? 
Verder schreef ik op 01/12/2015  En zo werd de mensaap beeld van God?
Advertenties

7 thoughts on “God maakte een stofje en zag het met plezier miljarden jaren groeien

 1. ik ben wel blij met simpele gelovigen, zeker als die overwaardering van wetenschappelijke modellen ter discussie stellen. sorry voor de bollebozen maar het 4,5 miljard jaar (of een jaartje meer of minder) verhaal en het 5000 of 10.000 hominiden-verhaal lijken me toch met enige scepsis tegemoet getreden te moeten worden. wat allerlei vragen rond Gen 1 – 3 natuurlijk niet uitsluit. maar het mooie is dat Gen 1 – 3 misschien wel gewoon waar zijn 🙂

 2. Een interessant stukje, maar er is toch een punt in het verhaal waar ik me niet bij kan aansluiten. Als ik uw stuk goed interpreteer geeft best ruimte binnen de schepping voor de evolutietheorie, uw grote hekelpunt is alleen de 4,5 miljard jaar. Heb ik hier gelijk in of lees ik dit verkeerd?

  Voor mezelf ben ik er niet uit hoe de schepping precies in elkaar zit, wel denk ik dat er ruimte binnen de schepping is voor de evolutietheorie. Voor mij lijkt die 4,5 miljard echter wel logischer dan 6 dagen. Waar ik naartoe wil is dat God geen tijd kent. Ik denk dus dat die 4,5 miljard jaar niet uitmaakt wanneer je denkt dat evolutie gebeurd kan zijn. Voor God maakt die 4,5 miljard jaar namelijk niet uit. Ik denk dat zeggen dat God de aarde in 6 dagen schiep evenals zeggen dat 4,5 miljard jaar teveel is voor God, beide God tekort doen. God is groter dan tijd, ook al zou het voor onze menselijke perceptie makkelijker zijn als dit niet zo was.

  Als mens kunnen wij God nooit volledig begrijpen, maar ik denk dat God ons door de bijbel de capaciteiten heeft gegeven om hem af en toe te benaderen, zodat wij Hem kunnen leren kennen. En als ik me indenk hoe God de aarde schiep, dan denk ik dat Hij na alles wat hij geschapen heeft, van wat Hij geschapen heeft wil genieten. 4,5 miljard jaar lijkt heel erg lang, maar waarom ook niet? Zou het niet geweldig zijn om levensadem de wereld in te blazen en dan tijdloos te genieten van hoe dit zich ontwikkeld?

 3. Waarschijnlijk ben ik een eenvoudige gelovige. Als God ons wetenschap geeft, en mij het verstand heeft geschonken om biologie te studeren en mij verder te ontwikkelen, moet ik dan geloven dat ik in de natuur alleen een ‘ingeschapen ouderdom’ bestudeer? Wat zou een ongelovige wetenschapper zeggen, wanneer ik hem vertel over mijn geloof en zeg dat de God van de Bijbel trouw en betrouwbaar is – alleen niet als het gaat om de ouderdom van de aarde, want die klopt niet.
  Mijn motto is 1 Kor 13:12 – die tekst stond als opdracht in mijn proefscrhift. Ik weet dat zelfs voor de intelligentste theologen en wetenschappers nog veel verborgen blijft. En ja, theologen schrijven nog steeds boeken over nieuwe inzichten die zij hebben verworven. Dus waarom zou dit inzicht daar niet bij kunnen?

  Misschien moeten we elkaar als eenvoudige gelovigen wat ruimte laten. Ik verwonder mij iedere dag over de schepping – en ook over het hele proces waarmee die schepping zich – voor zover ik kan overzien – gedurende miljarden jaren heeft ontvouwd. De verwondering over het ontstaan van sterren en melkwegstelsels is niet minder groot.
  Ik heb het boek van Corien al wel gelezen. En het eindigt in juist die verwondering voor de schepping. En voor al die kinderen die later nog iets met wetenschap gaan doen hoop ik dat haar boek heel snel bovenin de top-10 komt te staan. Want het hele boek wijst op de Schepper.

 4. Via de mail nog twee reakties:

  1. Uw afwijzende reactie van Dekker-Oranje is stellig gerechtvaardigd. Nl wetenschappelijke prietpraat. Uw commentaar lijkt me even zwak. Vr. Gr. L. Wierenga.

  2. Fijn dat je reageert op het artikel uit het ND van 18-9. Ik had het zelf ook gelezen en werd er wat van in verwarring gebracht. Soms vind ik het lastig om vast te houden aan wat me geleerd is en wat er in de bijbel staat. Op die momenten denk ik bij mezelf doe eens wat meer bijbelstudie zodat ik wat steviger in mn schoenen sta en niet gelijk aan het twijfelen wordt gebracht maar in de praktijk komt er toch te weinig van. Dan is het fijn om er over te lezen 🙂 en er door bemoedigd te worden. Groeten Esther

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s