De DORDTSE LEERREGELS – een leesrooster

Bijna 400 jaar werd in Nederland de synode van Dordrecht gehouden. Die synode duurde een half jaar, van november 1618 t/m mei 1619.  Op die synode ging het vooral om de vraag: ‘wie kiest voor wie’ als het om geloven gaat. Kiest God voor jou en geeft Hij jou daarom de wil en kracht om te geloven? Of heb jij een vrije en en geeft God jou, als je voor Hem kiest, de kracht om te geloven? Uiteindelijk deed de synode van Dordrecht daar een uitspraak over en wezen ze een aantal meningen die niet bijbels waren, af. Ze Dordrecht Ode aan de synodenoemden die uitspraak ‘De Dordtse Leerregels’. De Nederlandse kerken besloten om die uitspraak net zo belangrijk te vinden als de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1561 en de Heidelbergse Catechismus van 1563. Vanaf die tijd vormen ze de ‘Drie Formulieren van Eenheid’. In de stad Dordrecht wordt daarom vanaf november 2018 t/m mei 2019 veel aandacht besteed aan ‘400 jaar Dordt’ (http://www.synode400.nl)

Radicale GenadeDe Dordtse Leerregels in één jaar

Er is in 2016 ook een heel aardig ‘Bijbels dagboek bij de Dordtse Leerregels’ verschenen. Het is geschreven door Wim van Gen en Arjan van Noort, allebei verbonden aan het reformatorische Pieter Zandt College. Het heet Radicale genade! en is bestemd ‘voor jongeren & jeugdige ouderen’. Het is verschenen bij uitgeverij Groen in Heerenveen en bij het dagboek kun je ook gratis de app downloaden. Elke dag één bladzijde met een bijbeltekst, een bijbelgedeelte om zelf te lezen, een hele korte passage uit de Dordtse Leerregels en een helder stukje dat lekker prikkelt. Alleen de geciteerde vertaling van de Dordtse Leerregels is qua taalgebruik nog erger dan de Psalmberijming van 1773, maar daar kun je dus gewoon de GKV-versie voor in de plaats nemen – zie hieronder :-).

Leesrooster voor de Dordtse Leerregels

Veel predikanten binnen de gereformeerde gezindte zijn van plan om dit najaar over de Dordtse Leerregels te preken. Misschien is er dan behoefte aan een leesrooster. Ieder kerkgenootschap heeft (helaas) een eigen vertaling. Ik gebruik de versie uit 1978 zoals die binnen de GKV gebruikt wordt en in het Gereformeerd Kerkboek (klik hier). Het leesrooster is ook te downloaden (klik hier).

Wie begint met het lezen van de Dordtse Leerregels zal er, denk ik, achterkomen, dat die 400 jaar oude artikelen niet saai en achterhaald zijn, maar nog steeds spannend en actueel.

Leesrooster Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

*1*  Lees D.L. I art. 1-5

a) Wat verdienen de mensen volgens art. 1?

b) Hoe heeft God het volgens art. 2-4 mogelijk gemaakt dat we aan zijn straf ontkomen?

c) Aan wie moeten we volgens art. 5 ongeloof en geloof toeschrijven?

*2*  Lees D.L. I art. 6

a) Hoe wordt hier Gods besluit van verwerping omschreven?

b) En hoe Gods besluit van uitverkiezing?

*3*  Lees D.L. I art. 7

a) Hoeveel beter zijn, volgens dit artikel, zij die door God uitgekozen zijn, dan anderen?

b) Wannéér heeft God hen uitgekozen?

*4*  Lees D.L. I art. 8-11

a) Waarom heeft God ons volgens art. 9 níet uitverkoren?

b) En waarom heeft God ons volgens art. 9 wél uitverkoren?

c) Waarin bestaat Gods welbehagen volgens art. 10 níet?

*5*  Lees D.L. I art. 12-14

a) Hoe krijgen de gelovigen er volgens art. 12 zekerheid over dat God hen uitverkoren heeft?

b) Wordt een gelovige volgens art. 13 zorgeloos, als hij zekerheid bezit over z’n uitverkoren zijn?

c) Hoe moet de uitverkiezing volgens art. 14 onderwezen worden?

*6*  Lees D.L. I art. 16-17

a) Wie nog niet zo sterk zijn in het geloof, hoe moeten die zich volgens art. 16 ertegen opstellen dat God mensen verwerpt?

b) Wat voor troost bestaat er volgens art. 17 voor gelovige ouders, waarvan een baby sterft voordat die gedoopt kan worden?

c) Waarom geldt die troost dan volgens dit artikel?

*7*  Lees D.L. I art. 15+18

a) Hoe omschrijft art. 15 Gods verwerpen van mensen?

b) Waarom hebben we volgens art. 18 geen reden om opstandig te zijn over Gods uitkiezen en verwerpen?

 

Leesrooster Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2

*8*  Lees D.L. II art. 1-5

a) Wat is volgens art. 3 de waarde van Christus’ dood?

b) Waarom heeft Christus’ dood deze waarde volgens art. 4

c) Welke dubbele boodschap kom je in art. 5 tegen? Wat weegt het zwaarste?

*9*  Lees D.L. art. II 6-9

a) Hoe komt het volgens art. 6 dat vele mensen niet geloven?

b) Wie wilde God volgens art. 8 door het offer van Christus verlossen?

c) Hoe staat de kerk tegenover Christus (= art. 9)?

 

Leesrooster Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

*10*  Lees D.L. III/IV 1-3

a) Welke drie kanten van de mens zijn volgens art. 1 door z’n ontrouw aan God aangetast?

b) Welke dwaling wordt in art. 2 bestreden?

c) Waartoe is de mens volgens art. 3 níet in staat?

*11*  Lees D.L. III/IV 4-6

a) Wat behoudt de mens volgens art. 4 door het licht van de natuur?

b) In welk opzicht is volgens art. 4 dit licht van de natuur onvoldoende?

c) Wat kan volgens art. 5 de wet on níet bezorgen?

*12*  Lees D.L. III/IV 7-9

a) Op grond waarvan heeft God volgens art. 7 het ene volk wel en het andere niet zijn ‘heilgeheim’ bekendge­maakt?

b) Er wordt wel gezegd: ‘Evangelisatie heeft toch geen zijn, want mogelijk is de luisteraar niet uitverkoren.’ Waarom klopt dit niet volgens art. 8?

c) Wie is verantwoordelijk voor ongeloof (zie art. 9)?

*13*  Lees D.L. III/IV 10-11

a) Dat God mensen uitkiest en tot geloof brengt, waarom doet Hij dat volgens art. 10?

b) Wat doet God volgens art. 11 met behulp van zijn Geest met het hart en de wil van de mens?

*14*  Lees D.L. III/IV 12-14

a) Hoe duidt art. 12 onze nieuwe geboorte aan?

b) Wat zegt art. 14 over de oorsprong van ons geloof?

*15*  Lees D.L. III/IV 15-16

a) Hoe moeten we ons volgens art. 15 tegenover anderen opstellen?

b) Worden we volgens art. 16 door onze ontrouw aan God beroofd van ons mens zijn?

c) Over iemand die christen is geworden wordt wel eens gezegd: ‘Ik herken hem/haar niet meer wat hij/zij is zichzelf niet meer.’ Dit klopt niet met art. 16, want hoe werkt volgens dit artikel onze nieuwe geboorte?

*16*  Lees D.L. III/IV 17

a) Hoe zorgt God volgens dit artikel voor dat iemand opnieuw geboren wordt: door regelrecht op hem in te werken?

b) Hoe wordt het evangelie hier aangeduid?

 

Leesrooster Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

*17*  Lees D.L. V 1-5

a) Wat doet God volgens art. 1 wel en wat niet?

b) Waarvoor draagt God volgens art. 3 zorg?

c) Waarvoor moeten de gelovigen oppassen (= art. 4)

*18*  Lees D.L. V 6-7

a) Hoe diep vallen Gods uitverkorenen volgens art. 6 niet?

b) En waarom vallen zij volgens art. 7 niet zo diep?

c) Wat wordt in art. 7 over ‘ervaren’ gezegd?

*19*  Lees D.L. V 8-10

a) Waarom kunnen echte gelovigen volgens art. 8 niet verloren gaan?

b) Hoe komen de gelovigen volgens art. 10 aan de zekerheid dat ze bewaard worden?

*20*  Lees D.L. V 11-13

a) Waartoe spoort de zekerheid van de volharding de gelovigen volgens art. 12 aan?

b) Hoe belangrijk is volgens art. 13 Gods gunst voor de gelovigen?

*21*  Lees D.L. V 14-15

a) Waardoor houdt God volgens art. 14 zijn werk-in-ons in stand?

b) Op welke negatieve manieren wordt de leer dat de gelovigen volharden benaderd, volgens art. 15?

 

Leesrooster Dordtse Leerregels – Slotwoord

*22*  Lees het eerste deel van het slotwoord van de D.L. (t/m de eerste regel na de acht misplaatste verwijten)

a) Welke visie wordt de gereformeerden onterecht toegeschreven als het om God Zelf gaat?

b) Welke visie wordt de gereformeerden onterecht toegeschreven als het om Gods verwerpen van mensen gaat?

Advertenties

One thought on “De DORDTSE LEERREGELS – een leesrooster

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s