Cadeau van de Heilige Geest – de Twaalf Artikelen in 30 dagen (dag 23(

Herman van Wijngaarden - Zo is datDag 23

Cadeau van de Heilige Geest

Ik geloof in de Heilige Geest (3) – Jantine kan heel goed leren. Arianne juist niet, maar die kan wel weer goed met kinderen omgaan. En Frank? Als mensen iets moois bij Frank moeten noemen, zeggen ze: ‘Frank staat altijd voor iedereen klaar.’

Mooi is dat. Paulus zou zeggen: Jantine, Arianne en Frank hebben ieder een eigen cadeau van de Heilige Geest gekregen. Een cadeau ja, want dat Jantine goed kan le­ren, daar heeft ze echt niet zelf voor gezorgd. Het is een cadeau van de Heilige Geest. Een ‘gave’ noemt de Bijbel dat.

Als de Bijbel het over een gave heeft, bedoelt hij niet iets wat je voor jezelf mag houden. Het gaat erom dat je die gave (dat waar je goed in bent) gebruikt om anderen en God ermee te dienen. Wist je trouwens dat ieder­een in de gemeente zo’n gave krijgt? De Heili­ge Geest slaat niemand over!

Als iedereen nu zijn eigen cadeau goed gebruikt, is het niet erg dat mensen in de kerk zo verschillend zijn. Dat is juist mooi. Paulus schrijft: dan zijn we als een lichaam. Een lichaam bestaat uit verschillende lichaamsdelen met verschillen­de functies, en toch is het één! Zo zou het in de kerk óók moeten zijn…

Lezen: Romeinen 12:4-8

Welke gave zou jij kunnen inzetten in de gemeente? Bedenk een manier om vandaag iets van die gave te laten zien!

Advertenties

De Geest in ‘huis’ – de Twaalf Artikelen in 30 dagen (dag 22)

Herman van Wijngaarden - Zo is datDag 22

De Geest in ‘huis’

Ik geloof in de Heilige Geest (2) – Het zal je maar gebeuren dat de koningin of prinses Máximá een weekje bij je komt loge­ren. Dat zou natuurlijk uniek zijn. Dan zorg je er wel voor dat alles in huis piekfijn in orde is. Of niet soms? Het is toch ondenkbaar dat je ze een klein zol­derkamertje geeft, zonder verder nog naar haar om te kijken?

Ondenkbaar ja, en toch doen wij zoiets vaak met een nog veel hogere ‘gast’: de Heilige Geest. Paulus zegt dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Hij logeert dus maar niet in ons, Hij wóónt zelfs in ons lichaam. En toch is ons ‘huis’ vaak helemaal niet op orde. We doen gewoon alsof Hij er niet is en gaan onze eigen gang.

Paulus noemt het voorbeeld van hoererij of ontucht, dus dat we op een verkeerde manier met seks omgaan. Als we ons li­chaam zó gebruiken, hoe kan de Heilige Geest er dan in wonen? Maar je kunt ook denken aan je muziek, je internetgebruik, de manier waarop je met je broers en zussen omgaat, enz. In elke ‘kamer’ van je levenshuis wil de Heilige Geest wonen. Met alleen een zolderkamer neemt Hij echt geen genoegen!

Lezen: 1 Korintiërs 6:17-20

Als je over dit bijbelgedeelte met God in gesprek kon gaan, wat zou je Hem dan vertellen of vragen? Leg het Hem in je gebed voor.

Je zult het ‘zien’ – de Twaalf Artikelen in 30 dagen (dag 21)

Herman van Wijngaarden - Zo is datDag 21

Je zult het ‘zien’

Ik geloof in de Heilige Geest (1) – Stel nu dat jij na de voorgaande twintig stukjes zegt: ‘Het zal allemaal wel waar zijn, maar eigenlijk zie ik nog steeds niet wat je er nu echt aan hebt om dit te geloven.’ Dat zou natuurlijk heel jammer zijn, want dan mis je een hele­boel.

Maar… gelukkig zijn we nog niet klaar met de Apostolische Geloofsbelijdenis. Want vandaag beginnen we met het derde deel. Eerst ging het over God de Vader, toen over God de Zoon, en nu gaat het over God de Heilige Geest. Het ontzettend mooie daarvan is dat de Heili­ge Geest alles te maken heeft met het probleem waar we het net over hadden.

Want zijn werk is juist dat je het wél gaat zien en begrijpen. Daar zorgt Hij voor. Meestal niet in één keer, maar heel geleidelijk. Hoe? Bijvoorbeeld door de preken in de kerk, of door dit ­boekje. Maar ook door je in te fluisteren: ‘Vergeet niet in je bijbel te lezen!’ Denk niet dat dit zómaar een gedachte is, dat is de stem van de Heilige Geest! Luister daar­naar.

Je mag erom bidden dat de Heilige Geest ook in jou werkt. God heeft het zelf beloofd: door mijn Geest zullen ook tieners het geloof gaan ‘zien’ en gered worden.

Lezen: Joël 3:1-5

Heb je wel eens gemerkt dat de Heilige Geest je iets duidelijk maakte? Dank God daarvoor! En bid dat je inderdaad (meer) visioenen zult gaan zien.

Zou Hij vandáág …? – de Twaalf Artikelen in 30 dagen (dag 20)

Herman van Wijngaarden - Zo is datDag 20

Zou Hij vandáág…?

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden – Ik hoorde eens over een meisje dat iedere morgen, als ze de gordijnen van haar slaapkamer open deed, met verwachting naar de lucht keek: ‘Zou er iets bijzonders te zien zijn? Zou Jezus vandáág terugkomen?’

Wij vinden zoiets misschien grappig, een beetje gek ook wel. In ieder geval denken wij er meestal níet zo over. Wij zien vaak helemáál niet uit naar de weder­komst van de Here Jezus. Hoe dat komt? Ik denk onder andere doordat de wederkomst te maken heeft met iets dreigend­s: het oor­deel. Stiekem denken we dat Jezus dan dingen gaat doen waar wij het niet mee eens zullen zijn.

Daar klopt natuurlijk niks van. Het oordeel van de Here Jezus zal 100% rechtvaardig zijn. Iedereen zal het er volkomen mee eens zijn. Ja, zelfs de mensen die ver­oordeeld worden, zullen er niks tegenin kunnen bren­gen. Bij het oordeel wordt alles wat scheef was rechtgezet. Daarom schrijft Psalm 98 er zelfs heel enthousiast over: ‘Wees blij, want de HEER komt eraan om de wereld te oordelen.’ Dat kleine meisje had dus wél gelijk…

Lezen: Psalm 98

Let er in deze psalm op wat er over God wordt gezegd. Wat heeft Hij allemaal gedaan en wat gaat Hij doen? Wat zou je Hem daarover willen zeggen of vragen?

Sparen in de hemel – de Twaalf Artikelen in 30 dagen (dag 19)

Herman van Wijngaarden - Zo is datDag 19

Sparen in de hemel

opgevaren naar de hemel (2) – Het is goed mogelijk dat toen jij geboren werd, je ouders direct een spaarreke­ning voor je geopend hebben. Sindsdien worden daarop steeds meer bedragen bijgeschreven: gekregen op ver­jaarda­gen, ver­diend met vakantiewerk, of gespaard met je zakgeld. Dat is een goede manier om zorgvul­dig met je geld om te gaan.

Toch waarschuwt de Bijbel om niet tevéél met deze manier van sparen bezig te zijn. Want rijk willen worden, is heel gevaarlijk. De Here Jezus zegt zelfs dat het dan erg moeilijk is om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan (Matth. 19:24). En volgens Paulus lopen mensen die rijk willen worden een grote kans op verderf en ondergang (1 Tim. 6:9).

Eigenlijk is het gewoon dom. Als je weet dat Jezus naar de hemel is gegaan om daar een plaats voor je klaar te maken, dan kun je toch veel beter dáárvoor sparen? Je aardse spaarrekening gaat voorbij. Maar alles wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus (zo zingt een oud lied), houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan. Het wordt bijgeschreven op je hemelse spaarrekening! Over investeren gesproken…

Lezen: Mattheüs 6:19-21

Schatten op aarde zijn op zich niet verkeerd. Maar schatten in de hemel zijn veel belangrijker. Probeer vandaag extra te laten zien dat je dat gelooft!

 

Je krijgt er zin in – de Twaalf Artikelen in 30 dagen (dag 18)

Herman van Wijngaarden - Zo is datDag 18

Niet ver weg

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God (1) – Als de Apostolische Geloofsbelijdenis zegt dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan, wat bedoelt ze dan? Wat is dat, de hemel? En wáár is die?

De hemel kunnen we niet in het heelal aanwijzen, er­gens achter de Melkweg ofzo. De hemel gaat onze werke­lijkheid ver te boven. Daardoor kunnen we er ons eigenlijk geen voorstelling van ma­ken. Dat wil niet zeggen dat de hemel minder echt is dan onze wereld. Integendeel, de hemel is juist héél echt. Maar ook heel anders! Het is de woonplaats van God, waar de zonde geen macht heeft. Dáár is Jezus naar terugge­gaan.

De hemel, dat is ook de plaats waar God ons bij zich wil halen. Daar was het voor nodig dat Jezus er eerst naar toe ging. Want Hij is er niet zómaar, Hij zit in de hemel aan de rechterhand van God. Dat wil zeggen: als degene die regeert. ‘Mij is alle macht gegeven’, heeft Hij net voor Zijn hemel­vaart gezegd. Bovendien komt Hij in de hemel voor ons op. Hij is de eerste mens in de hemel. Je zou kunnen zeggen dat Hij ons daar vertegenwoordigt. Eigenlijk is de hemel dus helemaal niet ver weg. We kunnen er elke dag contact mee hebben!

Lezen: Hebreeën 4:14-16

Geloven in de hemel betekent dat we zonder schroom tot God mogen naderen (vers 16). Maak daar gebruik van! Wat wil je vandaag aan Hem kwijt?

Je krijgt er zin in – de Twaalf Artikelen in 30 dagen (dag 17)

Herman van Wijngaarden - Zo is datDag 17

Je krijgt er zin in

opgestaan van de doden (2) – ’t Valt niet mee om écht chris­ten te zijn. Of wel soms? ’t Gaat in ieder geval niet vanzelf. Als ik naar mezelf kijk, moet ik toegeven dat ik er lang niet altijd zin in heb. Bo­ven­dien gaat wél zon­di­gen meestal mak­kelij­ker dan níet zondi­gen.

En tóch geloof ik dat jij en ik echt als christen kunnen leven; dat we daar zin in kunnen krijgen, en daarom ook steeds harder tegen de zonden gaan vech­ten. Hoe dat dan kan? Door wat er gebeurd is bij de op­standing van Jezus! Ik wil daarover graag nog iets met je delen.

Paulus heeft het ergens (in Efeze 1:19, 20) over de enorme kracht waardoor Christus is opgewekt. Nou, zegt Paulus dan, met diezelfde kracht werkt God ook in ons die geloven! Onvoorstelbaar! Die kracht kan alles veranderen. In het gedeelte van vandaag zegt Paulus nota bene dat ons oude zondige leven met Christus gestorven en begraven is – weg ermee! En daar blijft het niet bij, want we staan met Hem op uit de dood om een nieuw leven te leiden. Ik weet dat dit nogal vaag klinkt, maar toch hoop ik dat je er een beetje blij van wordt. Begrijpen zul je het nooit, maar neem van mij aan: als je het gelooft, zul je het ervaren!

Lezen: Romeinen 6:4-8

Oké, dit zijn moeilijke verzen. Maar kijk vooral maar naar de zinnen die je wél begrijpt. Vraag God je duidelijk te maken wat Hij je daarmee wil zeggen.