Preken HC

Zondag 02-03

’t Is zonde! En dat is meer dan jammer. Een preek over wat zonde precies is, hoe diep de zonde doorwerkt en wat er tegen te doen is.

Preek gehouden in 2013          Zondag 02-03 HC 2013 preek en liturgie;  Zondag 02-03 HC 2013 sheets

Zondag 05

Als je diep in de ellende zit, ben je jouw redder levenlang dankbaar. Maar hoe hoog is jouw nood als het om jouw zonden gaat? Heb je Redder Jezus echt nodig? Nikodemus gaat hierover met Jezus in gesprek.

Preek gehouden in 2013          Zondag 05 HC 2013 preek en liturgie Zondag 05 HC 2013 sheet inleiding;  Zondag 05 HC 2013 sheet thema en NGB17;  Zondag 05 HC 2013 sheet kollekte

Zondag 06

In de nood leer je je vrienden kennen. Na de nood leren jouw vrienden jou kennen. Hoe zit dat met Jezus en jou? Tien melaatsen van wie de huid werd weggevreten, worden genezen. Eentje komt maar terug en is voor meer blij dan zijn genezing.

Preek gehouden in 2013          Zondag 06 HC 2013 preek en liturgie;  Zondag 06 HC 2013 kindmoment  

Zondag 07

‘Op m’n werk praat ik niet over m’n geloof, dan lig je er meteen uit.’ Geloof moet je gegeven worden, maar geloven is ook een kwestie van durven. Hoe hou je het vol om te geloven in een ongelovige omgeving? Jezus’ leerlingen vallen door de mand en een radeloze vader roept tot Jezus : ‘Kom eerst mijn ongeloof te hulp en genees dan mijn zoon!’

Preek gehouden in 2013          Zondag 07 HC 2013 preek en liturgie;  Zondag 07 HC 2013 sheet kollekte

Zondag 16 – 41 over ‘begraven of cremeren’

In Nederland laten steeds meer mensen zich cremeren. De meeste christenen kiezen nog steeds voor begraven. Wat heeft jouw voorkeur? Welke weg wijst God ons in de Bijbel?

Preek gehouden in 2014          Zondag 16 HC 2014 – crematie preek en liturgie;  Zondag 16 HC 2014 – crematie sheets;  Zondag 16 HC 2014 – crematie preeksamenvatting

Zondag 16 – 44 over ‘de hel’

Steeds minder mensen in Nederland geloven in de hel. Is de hel ‘bangmakerij’? Pas eeuwige straf wel bij Gods liefde? Wat zegt Jezus in de Bijbel over de hel?

Preek gehouden in 2014          Zondag 16 HC 2014 – hel preek en liturgie;  Zondag 16 HC 2014 – hel sheets

Zondag 21 – 55

Is jouw gemeente een plek waar je je veilig voelt? Oftewel: funktioneert de ‘gemeenschap der heiligen’ ook als een ‘gemeenschap der veiligen’?

Preek gehouden in 2014         Zondag 21 HC 2014 preek en liturgie

Zondag 22

Welke verwachting mag je als christen hebben van het leven na dit leven? En wat moet je met verhalen van mensen die een Bijna-Dood-Ervaring hebben gehad? Deze preek is ook te houden als deel twee in combinatie met de preek over 2 Korintiërs 12:1-10

Preek gehouden in 2016        Zondag 22 HC 2016 preek en liturgieZondag 22 HC 2016 sheets

Zondag 23

WAT VINDT GOD VAN MIJ? [ ] God denkt positief over mij – Hij houdt van mij;  [ ] God denkt negatief over mij – Hij veroordeelt mij;  [ ] Dat weet ik pas als ik gestorven ben of als Jezus terug komt;

Preek gehouden in 2012          Zondag 23 HC preek en liturgie  

Zondag 24

Het wonder van de christelijk geloof: niets verdiend, alles gekregen. Het risiko van het christelijk geloof: als je toch alles gratis krijgt …

Preek gehouden in 2012        Zondag 24 HC preek en liturgie;  Zondag 24 HC sheets

Zondag 25

De auto van het geloof loopt 1 op 7, dus je geloofstank loopt heel snel weer leeg! En stilstand is achteruitgang. Hoe voorkom je, dat je geloof achteruit gaat? Daar wil God voor zorgen. Naast de Bijbel krijg je van Hem er nog een paar extra versterkende middelen bij.

Preek gehouden in 2012          Zondag 25 HC preek en liturgie;  Zondag 25 HC sheets

Zondag 28

Christenen vieren het Avondmaal. Joden vieren Pesach. Twee feesten met veel verschillen, maar ook met een aantal overeenkomsten. Uiteindelijk verwijzen ze allebei naar Jezus Christus.

Preek gehouden in 2012           Zondag 28 HC 2012 preek en liturgie;  Zondag 28 HC 2012 sheets

Zondag 29

  • Een doosje medicijnen
  • Een trouwring
  • Een bosje bloemen.

Drie beelden voor het Avondmaal. Welk spreekt jou het meeste aan?

Preek gehouden in 2012          Zondag 29 HC 2012 preek en liturgie;  Zondag 29 HC 2012 sheets

Zondag 32

Als iemand me vraagt: ‘Waarom zou je je best doen om als christen te leven?’  dan zeg ik: ‘Om te laten zien dat ik blij ben dat Jezus mij gered heeft!’

Preek gehouden in 2012          Zondag 32 HC 2012 preek en liturgie;   Zondag 32 HC 2012 sheets

Zondag 33 – I

Dagelijkse bekering is: God volgen en de weg van Jezus gaan – met vallen en opstaan

Preek gehouden in 2012         Zondag 33a HC 2012 preek en liturgie;  Zondag 33a HC 2012 sheets 

Zondag 33 – II

Dagelijkse bekering is: God volgen en de weg van Jezus gaan – weg van de zonde en blij richting God

Preek gehouden in 2012          Zondag 33b HC 2012 preek en liturgie;  Zondag 33b HC 2012 sheets

Zondag 33

Welke kant gaat het op in jouw geloof? Zit je op de glijbaan naar beneden? Is het geloofsleven een wip-wap? Of gaat het stapje voor stapje, hoe langer hoe meer, vooruit?

Preek gehouden in 2014          Zondag 33 HC 2014 preek en liturgie; Zondag 33 HC 2014 sheets

Zondag 34

Zonder hek om het terrein gaan de kippen er als een kip zonder kop vandoor.

Preek gehouden in 2012          Zondag 34 HC 2012 preek en liturgie

Zondag 34a – Tot 10 tellen in geloof – over de Tien Geboden

Jezus volgen, hoe doe je dat? Door tot 10 te tellen in geloof! In deze inleidende preek wordt duidelijk, waarom je de Tien Geboden zo goed kunt gebruiken als handleiding om Jezus te volgen. In de Tien Geboden gaat het namelijk om Jezus!

Preek gehouden in 2014          Zondag 34a HC 2014 preek en liturgie – Tot 10 tellen;  Zondag 34a HC 2014 sheets – Tot 10 tellenZondag 34a HC 2014 handout bij preek – Tot 10 tellen

Zondag 34b – Tot 10 tellen in geloof – over het Eerste Gebod

Hoe hou ik God centraal in mijn leven als volgeling van Jezus? Het begint met de vraag: Heb ik God lief?

Preek gehouden in 2014          Zondag 34b HC 2014 preek en liturgie – Tot 10 tellen;  Zondag 34b HC 2014 sheets preek – Tot 10 tellen;  Zondag 34b HC 2014 preekvoorbereiding – Tot 10 tellen;  Zondag 34b HC 2014 kindmoment – Tot 10 tellen;  Zondag 34b HC 2014 sheets kindmoment – Tot 10 tellen

Zondag 34b – Tot 10 tellen in geloof – ook op Facebook en Twitter!

Welk gezicht laat jij zien op Facebook en Twitter? Hoort Jezus ook bij jouw vrienden en volgers? Of zou het juist omgekeerd moeten zijn: ik volg Jezus?

Preek gehouden in 2014         Zondag 34b HC / Jak. 1:19-27 – facebook preek en liturgie;  Zondag 34b HC / Jak. 1:19-27 – facebook sheets preek -Tot 10 tellen;  Zondag 34b HC / Jak. 1:19-27 – facebook handout – verwerkingsblad;  Zondag 34b HC / Jak. 1:19-27 – facebook kindmoment

Zondag 35

Je kunt van God geen foto maken. Je kunt geen poster van God aan de wand hangen. Je kunt geen standbeeld van God maken. Toch zijn er minstens vier goede redenen om in het bestaan van God te geloven.

Preek gehouden in 2012          Zondag 35 HC 2012 preek en liturgie;  Zondag 35 HC 2012 sheets

Zondag 35 – Tot 10 tellen in geloof – over het Tweede Gebod. 

Als je probeert om God in een beeld te vangen, wil je ten diepste zelf bepalen wat je gelooft. Hoe riskant is dat?

Preek gehouden in 2014          Zondag 35 HC 2014 preek en liturgie;  Zondag 35 HC 2014 sheets preek

Zondag 35 – Tot 10 tellen in geloof – over Gods  toorn/woede. 

Een boze God, kun jij je er wat bij voorstellen? Jezus wel, dus we zullen het er toch een keer over moeten hebben. 

Preek gehouden in  2014          Zondag 35 HC / Openb. 6:16+17 preek en liturgieZondag 35 HC / Openb. 6:16+17 – sheets preek

Zondag 35 – Tot 10 tellen in geloof – over je zelfbeeld tegenover God.

“Christendom + macht = misbruik” – wat klopt er wel en wat klopt er niet aan deze stelling?

Preek gehouden in 2014          Zondag 35 / Luk. 23:32-43 – preek en liturgieZondag 35 HC / Luk. 23:32-43 – sheets preek;  Zondag 35 HC / Luk. 23:32-43 – kindmoment

Zondag 36 – Tot 10 tellen in geloof – over het Derde Gebod

“Ik zeg er maar niets van, want …” Wat is jouw reden om te  zwijgen? En hoe hou jij Gods naam hoog tegenover anderen?

Preek gehouden in 2014          Zondag 36 HC preek en liturgieZondag 36 HC sheets preekZondag 36 HC  – kindmoment

Zondag 36 – Tot 10 tellen in geloof – over de wonderen van Jezus

“Je kunt niet van me verwachten dat ik in wonderen geloof.”  Oftewel: vormen de wonderen in de Bijbel  een obstakel om in Jezus te geloven? En mag je vandaag nog echte wonderen verwachten in Jezus’ naam? Of gaat het nu vooral om ‘verwondering’?

Preek gehouden in 2014          Zondag 36 HC / Joh. 4:43-54 – preek en liturgie;   Zondag 36 HC / Joh. 4:43-54 – sheets preek

Zondag 41

Seks voor het huwelijk? De wereld zegt: VRIJ VEILIG. Jezus zegt: VRIJ HEILIG

Preek gehouden in 2012          Zondag 41 HC 2012 preek en liturgie;  Zondag 41 HC 2012 sheets

Zondag 43

Al gaat de leugen nog zo snel, Christus achterhaalt haar wel.

Preek gehouden in 2010          Zondag 43 HC 2012 preek en liturgie

Zondag 44

LEVEN MET HET ONVOLKOMENE – valt niet mee in onze maakbare samenleving; – valt niet mee voor enthousiaste christenen

Preek gehouden in 2013          Zondag 44 HC 2013 kindmoment;  Zondag 44 HC 2013 preek en liturgie;  Zondag 44 HC 2013 sheets

Zondag 45

Wat is de overeenkomst tussen bidden en Avondmaal vieren?

Preek gehouden in 2013          Zondag 45 HC 2013 preek en liturgie;  Zondag 45 HC 2013 kindmoment;  Zondag 45 HC 2013 sheets kindmoment

Zondag 45

‘Heer, leer ons bidden!’ – gebedslessen van Jezus. Een thema-preek over het gebed.

Preek gehouden in 2018          Zondag 45 – thema-preek biddenZondag 45 thema-preek bidden sheets

Zondag 46

Als je bidt, welke gebedshouding neem je dan aan? Dat zegt iets over hoe je tegen je hemelse Vader aankijkt. Hoe vind je de juiste balans tussen vol ontzag of vol vertrouwen?

Preek gehouden in 2016          Zondag 46 HC 2016 preek en liturgie;  Zondag 46 HC 2018 sheets preek

Zondag 47

Gods Naam heiligen – op welke manier kun je dat het beste doen? De catechismus geeft drie tips.

Preek gehouden in 2013          Zondag 47 HC 2013 preek en liturgie;  Zondag 47 HC 2013 sheets

Zondag 48

Als je bidt ‘Laat uw koninkrijk komen’  vraag je: HERE God, laat Jezus steeds meer de kracht en het centrum van mijn leven zijn – en via mij ook in de kerk en in heel de wereld.

Preek gehouden in 2012          Zondag 48 HC 2012 preek en liturgie;  Zondag 48 HC 2012 sheets

Zondag 49

‘Laat uw wil gebeuren’ – maar wat vonden Jozef, Job, David, Jeremia en Paulus daar eigenlijk van? En hoe kreeg Jezus Zelf dit gebed over zijn lippen?

Preek gehouden in 2011          Zondag 49 HC 2011 preek en liturgie;  Zondag 49 HC 2011 sheets

Zondag 51

Bidden om vergeving van onze zonden is hard nodig, want de schuld die wij hebben is ellendig groot. Bidden om vergeving van onze zonden is ook fanastisch gaaf, want de vergeving die God geeft is bloedmooi. Bid dus elke dag om een nieuwe start in je leven met God.

Preek gehouden in 2014         Zondag 51 HC 2014 preek en liturgie;   Zondag 51 HC 2014 sheets

Zondag 51

Vergeving vragen. Vergeving schenken. Vergeving ontvangen. Alle drie is moeilijk, maar niet onmogelijk. Het is een bewijs van Gods genade als je het opmerkt. Voorbeelden: het Vietnam-meisje dat vergeving schenkt en de Green River Killer die vergeving ontvangt (met filmfragment).

Preek gehouden in 2017         Zondag 51 HC 2017 preek en liturgie;   Zondag 51 HC 2017 sheets

Zondag 52

Ken jezelf en vertrouw op God! Spreek daarom altijd met je Vader over de rode draad van je dagelijkse strijd én de gouden draad van Gods eeuwige kracht.

Preek gehouden in 2011             Zondag 52 HC 2011 preek en liturgie;  Zondag 52 HC 2011 sheets;   Zondag 52 HC 2011 samenvatting preek

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s