Preken NT

Matteüs 19:1-12

Een dubbele moraal als het over seksualiteit gaat. Hoe reageert Jezus daar op? En wat doe jij als christen vandaag met die woorden van Jezus over seksualiteit?

Preek gehouden in 2013          Matteus 19 vs 1-12 preek en liturgie;  Matteus 19 vs 1-12 sheet

Matteüs 27:19

De meeste dromen zijn bedrog. De vrouw van Pilatus, Claudia Procula, droomt over Jezus. Ze laat haar man weten dat hij zich niet met ‘die Rechtvaardige’ moet bemoeien. Hoeveel geloof hecht Pilatus aan die droom? En wat betekent het voor ons dat dit bericht in de Bijbel staat?

Preek gehouden in 2017          Matteüs 27 vs 19 preek en liturgie;  Matteüs 27 vs 19 sheets

Markus 1:9-13

Markus laat er geen gras over groeien. Hij maakt meteen duidelijk wie Jezus is: de Zoon van God. Hij laat Zich dopen door Johannes. God de Vader zegt: Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik mijn vreugde. Wie gelooft mag dat ook zeggen: U bent mijn geliefde Broer, in U vind ik mijn vreugde.

Preek gehouden in 2013          Markus 1 vs 9-13 preek en liturgie;  Markus 1 vs 9-13 sheet

Markus 2:1-12

“Help! Ik heb een probleem! Hoe kom ik daarvan af?” Maar Jezus kijkt verder en ziet achter mijn probleem nog iets anders waar ik van af moet. Oftewel: beter met een dwarslaesie de hemel in dan met twee gezonde benen dansend en springend de hel in.

Preek gehouden in 2013          Markus 2 vs 1-12 preek en liturgie;  Markus 2 vs 1-12 bijbeltekst met plaatjes Kijkbijbel

Markus 4:35-41

Met Jezus kom je veilig door de storm heen. Dat is het wonder van het geloof: dik in de problemen en toch gered!

Preek gehouden in 2013          Markus 4 vs 35-41 preek en liturgie;  Markus 4 vs 35-41 sheet;  Markus 4 vs 35-41 bijbeltekst met plaatjes Kijkbijbel

Markus 6:31

Druk! Druk!! Druk!!! Ook christenen hollen maar door in Gods Koninkrijk. Jezus zegt: ‘Neem ff een time-out.’

Preek gehouden in 2010          Markus 6 vs 31a preek en liturgie;  Markus 6 vs 31a kinderblad

Markus 9:36-37 en 10:15-16

Kinderen horen er bij God en Jezus helemaal bij. Je kunt pas aan de geloofsopvoeding van je kinderen beginnen als je ook zelf als een kind wilt ontvangen wat God en Jezus je geven willen.

Preek gehouden in 2012           Markus 10 vs 15-16 preek en liturgie      

Markus 10: 28-31 (een preek over ‘homoseksualiteit’)

‘Uit verlies winst’ – dat is wat het radikaal volgen van Jezus oplevert. Wat betekent dat voor homoseksuele christenen?

Preek gehouden in 2009           Markus 10 vs 28-31 homoseksualiteit preek en liturgie;  Markus 10 vs 28-31 homoseksualiteit uitdelen na de dienst

Markus 10:46-52

Bartimeüs: ‘Ik zie, ik zie wat hij niet ziet’ / ‘Hij ziet, hij ziet wat wij niet altijd zien’ / ‘Hij doet, hij doet wat wij niet altijd doen’

Preek gehouden in 2013           Markus 10 vs 46-52 preek en liturgie;  Markus 10 vs 46-52 sheets;  Markus 10 vs 46-52 bijbeltekst met plaatjes Kijkbijbel

Markus 14:1-11

Overweldigende liefde kent voor Maria geen prijs. Ze laat haar hart spreken en zalft Jezus. Maar anderen vinden het eerder overdreven liefde. Zonde van het geld. Wat vind jij er eigenlijk van?

Preek gehouden in 2013          Markus 14 vs 1-11 preek en liturgie;  Mk14-1-11 sheet preek

Markus 14:43-52

Jezus is de Regisseur bij zijn eigen arrestatie. Met in de bijrol: Judas, Petrus en de jonge Markus. Welke rol speel jij?

Preek gehouden in 2013          Markus 14 vs 43-52 preek en liturgie;  Markus 14 vs 43-52 sheet

Markus 15:21

‘Elk mens hef’ zich een kruus te draogen’ zingt Daniël Lohues. Simon van Cyrene draagt het kruis van Jezus. Maar wat draagt Jezus dan nog?

Preek gehouden in 2013          Markus 15 vs 21 preek en liturgie;  Markus 15 vs 21 sheets

Markus 16:1-8 (Pasen 2012)

Wat is voor jou de zin van Pasen? Volg de vrouwen aan het graf, en je krijgt antwoord op je vragen.

Preek gehouden in 2012          Markus 16 vs 1-8 Pasen 2012 preek en liturgie;  Markus 16 vs 1-8 Pasen 2012 kindmoment;  Markus 16 vs 1-8 Pasen 2012 sheets;  Markus 16 vs 1-8 sheets kindmoment

Markus 16:1-15 (Pasen 2013)

Ook al kun je het haast niet geloven van verdriet (zoals Maria van Magdala), vanwege je nuchtere verstand (zoals Thomas) of omdat je denkt dat je het echt verknoeid hebt (zoals Petrus) – Jezus is opgestaan zodat ook jij in Hem gaat geloven.

Preek gehouden in 2013          Markus 16 vs 1-15 Pasen 2013 preek en liturgie;  Markus 16 vs 1-15 Pasen 2013 sheet

Lukas 8:4-15

‘Dankzij Astrid ben ik in mijn tienerjaren tot bewust geloof gekomen. Maar nu is Astrid helemaal van God los. Hoe kan dat?’ Een verhalende preek over als geloofshelden van hun voetstuk vallen, incl. suggestie voor kindmoment.

Preek gehouden in 2018          Lukas 8 vs 4-15 preek en liturgie

Lukas 11:1-13

Bidden is praten met God. Maar zegt God wel wat terug? Een preek over het ‘Onze Vader’, over drie vrienden en over 4xV.

Preek gehouden in 2018          Lukas 11 vs 1-13 2018 preek en liturgieLukas 11 vs 1-13 2018 sheets preek

Lukas 11:1-4 (gebedsdrieluik – deel 1)

Jezus leert je wat je allemaal met God mag bespreken.

Preek gehouden in 2018       Lukas 11 vers 1-4 drieluik gebed deel 1 preek en liturgie;   Lukas 11-1-4 drieluik gebed deel 1 sheets

Lukas 11:5-10 (gebedsdrieluik – deel 2)

Jezus leert je dat je altijd bij God terecht kunt.

Preek gehouden in 2018          Lukas 11 vers 5-10 drieluik gebed deel 2 preek en liturgie;   Lukas 11-5-10 drieluik gebed deel 2 sheets

Lukas 11:9-13 (gebedsdrieluik – deel 3)

Jezus leert je hoe je vol vertrouwen kunt bidden.

Preek gehouden in 2018           Lukas 11 vers 9-13 drieluik gebed deel 3 preek en liturgie;  Lukas 11   vers 9-13 drieluik gebed deel 3 sheets

Lukas 23:32-43

“Christendom + macht = misbruik” – klopt deze stelling wel?

Preek gehouden in 2017          Lukas 23 vs 32-43 preek en liturgie; Lukas 23 vs 32-43 sheets preek; Lukas 23:32-43 kindmoment

Johannes 4:43-54

Jezus deed DROOM-wonderen. Maar vandaag zijn wonderen voor veel mensen vaak een obstakel om in God en Jezus te geloven. Is dat terecht?

Preek gehouden in 2018          Joh04-43-54 preek en liturgie; Joh04-43-54 preek sheets

Handelingen 2:1-4 (Pinksteren)

Wind, vuurvlammen en lyrische taal zijn drie symbolen van de manier waarop de Heilige Geest werkt. Hij zet mensen in vuur en vlam. Hij maakt van jou en mij een enthousiaste gelovige.

Preek gehouden op 19 mei 2013 – uitgezonden via Radio 5 door de ZvK          Hand 2 vs 1-4 Pinksteren preek en liturgie;  Hand 2 vs 1-4 Pinksteren sheets;  Hand 2 vs 1-4 Pinksteren kindersamenvatting

Handelingen 2:11b en Psalm 87 (Pinksteren)

Ieder in z’n eigen taal! Vanaf Pinksteren gaat de Heilige Geest heel de wereld over met het goede nieuws over Jezus Christus. En ‘tongentaal’  is de gave van de Heilige Geest om ook aan anderen in hun taal te vertellen wie Jezus is.

Preek gehouden in 2017          Hand 2 vs 11b Pinksteren preek en liturgie;  Hand 2 vs 11b Pinksteren kindmoment

Handelingen 5:41-42 (Christenvervolging)

In Nederland komt de duivel op kousevoeten. In andere landen op klompen. Hoe ga je om met geloofsvervolging – als het jezelf overkomt of als je er over hoort? Een korte preek met ruimte voor een presentatie van bv. Open Doors.

Preek gehouden in 2013          Hand 5 vs 41-42 christenvervolging preek en liturgie

Romeinen 4:9b-12

De doop is een pronkjuweel met een gouden rand, ontvangen uit Gods vaderhand. Daarin lijkt de doop in het Nieuwe Testament als twee druppels water op de besnijdenis in het Oude Testament.

Preek gehouden in 2014          Romeinen 4 vs 9b-12 preek en liturgie;   Romeinen 4 vs 9b-12 sheets

2 Korintiërs 12:1-10

Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat mensen een ‘Bijna-Dood-Ervaring’ hebben gehad. Wat moeten we denken van zulke ‘hemelse inkijkjes’? Heeft Paulus ook een soort BDE gehad? Wat zegt hij daar zelf over en wat betekent dat voor ons vandaag?

Preek gehouden in 2017         2Kor 12 vers 1-10 BDE1 preek en liturgie en kindmoment;   2Kor 12 vers 1-10 BDE1 preek sheets

Galaten 2:11-21

Wat vind jij belangrijk in het leven? Gezondheid? Zekerheid? Sukses? Een christen ontleent zijn identiteit aan Iemand anders: Ik ben van Christus en ik leef voor Hem!

Preek gehouden in 2014          Gal 2 vs 11-21 preek en liturgie;  Gal 2 vs 11-21 sheets preek

Galaten 5:24-25

Als je een echte roker bent geweest, blijft stoppen met roken een levenslange strijd. Als christen blijft het ook een levenslange strijd om je eigen zondige verlangens ‘aan het kruis te slaan’. De kracht daarvoor haal je niet uit jezelf, maar wil de Heilige Geest je geven.

Preek gehouden in 2013          Gal 5 vs 24-25 preek en liturgie;  Gal 5 vs 24-25 sheets

Galaten 6:2 (over ‘Homoseksualiteit’)

Hoe gaan we binnen de gemeente van Christus om met broeders en zusters die homo zijn?

Preek gehouden in 2014          Gal 6 vs 2 preek en liturgie;  Gal 6 vs 2 sheets preek

1 Tessalonicenzen 4:13-18

Eens zien we elkaar weer! Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar of op Oudejaarsavond worden in veel kerken de geliefden herdacht die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Wat houd je over? Alleen mooie herinneringen? Alleen ‘voor altijd in ons hart’? Dankzij het geloof in Jezus Christus mag je ook vooruit kijken, in de verwachting dat we elkaar weer zullen zien bij Hem, Jezus onze Heer.

Preek met gedenkmomenten gehouden in 2012 en op de radio uitgezonden via de ZvK          1Tes 4 vs 13-18 preek en liturgie;   1Tes 4 vs 13-18 kindmoment

2 Timoteüs 4:9-11 (over kerkverlating)

Drie redenen voor kerkverlating. Toch is er hoop.

Preek gehouden in 2014          2Tim 4 vers 9-11 preek en liturgie;  2Tim04 vers 9-11 2014 sheets preek 

Hebreeën 2:8b-10 (Hemelvaart)

‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet … en het is Jezus!’ Met de ogen van het geloof zie  je Jezus met eer en heerlijk gekroond, maar in de gewone werkelijkheid ervaar je dat niet altijd zo.

Preek gehouden op Hemelvaartsdag 2013          Hebr 2 vs 8b-10 Hemelvaart preek en liturgie;  Hebr 2 vs 8b-10 Hemelvaart kindmoment

Hebreeën 13:4 (over ‘Samenwonen’)

Hot or not? Hoe kijk je als christen tegen samenwonen aan als de HG in de  Bijbel zegt, dat je het huwelijk onder alle omstandigheden hoog moet houden?

Preek gehouden in 2013          Hebr13 vs 4 preek en liturgie;  Hebr13 vs 4 sheets preek en kollekte

1 Petrus 3:21 (over de doop)

‘Verlaat de gevangenis zonder te betalen’ – je mag bij God altijd gelovig een beroep doen op je doop.

Preek gehouden in 2014          1Petrus 3 vers 21 preek en liturgie;   1Petrus 3 vers 21 kindmoment;   1Petrus 3 vers 21 sheets preek;  1Petrus 3 vers 21 sheets kindmoment 

Openbaring 11:1-14

BOB voor je BOB! Maar je maakt jezelf er niet populair door. Wie getuigt van Jezus krijgt te maken met weerstand. Hoe erg is dat? Waar loopt dat op uit?

Preek gehouden in 2017          Openbaring 11 2017 preek en liturgie;  Openbaring 11 2017 sheet

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s